Log ind

Log ind info

Spring navigation over
()

Strategisk ledelse af byudvikling

onsdag den 14. april kl. 13:00 - 14:30
Afholdes online via Teams,
NB: Arrangementet kræver tilmelding

Mange byudviklingsprojekter har potentiale til at virke som en katalysator for en bredere social, økonomisk og kulturel udvikling af hele byen. For byudvikling handler ikke kun om byens fysiske forandring, men også om at tænke bybygning sammen med fx boligpolitik, sociale indsatser, vækstinitiativer, kultur, branding, klimatilpasning og meget mere.

På dette online erhvervsarrangement sætter vi fokus på, hvad det kræver at arbejde med strategisk byudvikling. Nogle af de forhold, som er særligt vigtige, når de helt overordnede strategiske beslutninger for byudviklingen skal træffes, er bl.a. byudviklingsprojektets overordnede problemstilling, vision og målsætning og de strategiske greb, der kan føre vision og målsætninger ud i livet.

Hør også om fire forskellige måder at organisere samspillet mellem projektets aktører på med sigte på realiserbarhed. Du bliver også klogere på kommunale erfaringer med at deltage i arealudviklingsselskaber. 

Arrangementet henvender sig til chefer og direktører i kommuner, investorer, pensionskasser, deres rådgivere og andre fagpersoner indenfor byudvikling. 


Program 

Kl. 13.00-13.10 Velkomst ved Realdania By & Byg  
Peter Cederfeld, adm. direktør i Realdania By & Byg, byder velkommen og giver en kort introduktion til Realdania By & Byg.

Kl. 13.10-13.40 Strategisk ledelse af byudvikling
Claus Ravn, chefkonsulent i Realdania By & Byg, fortæller om, hvordan man som kommune får ført sine visioner for en by ud i livet. Hvilken betydning har den organisatoriske ramme for byudviklingen, og hvilke styringsmuligheder har man i fire forskellige modeller for organisering af et proaktivt, kommunalt engagement? Hvilke projekteksempler kan der peges på, og hvilke muligheder, fordele og ulemper knytter der sig til hver af de fire modeller? Hvilken type partnerskab kunne danne ramme om et nyt byudviklingsprojekt for Realdania By & Byg?

Kl. 13.40-13.45 Kort pause

Kl. 13.45-14.15: Hvordan leder man et byudviklingsprojekt i et selskab?
Lars Holte, Kommunaldirektør i Høje-Taastrup Kommune, fortæller om Høje Taastrup Kommunes oplevelser, erfaringer og læringer fra kommunens medejerskab af de to arealudviklingsselskaber Nærheden P/S (siden 2013) og Høje Taastrup C P/S (siden 2018).

Kl. 14.15-14.30 Spørgsmål og debat


Praktisk

Arrangementet er åbent for alle. Erhvervsmedlemmer af Realdania By & Byg Klubben kan deltage gratis - husk dog at gennemføre et køb på 0 kr. for at registrere din tilmelding. Deltagergebyret for alle øvrige er 200 kr.

Tilmelder du flere deltagere, så husk at notere deres emailadresser i notatfeltet.

Arrangementet afholdes som online møde via Teams. Du kan stille spørgsmål og komme med kommentarer til oplægsholderne via chatfunktionen i Teams, som besvares i slutningen af hvert oplæg. Dagen før arrangementet modtager du link til mødet sammen med praktiske oplysninger. 

Arrangementet tager sit afsæt i publikationen "Strategisk ledelse af byudvikling", som Realdania By & Byg har udgivet.

>> Du kan med fordel også deltage i erhvervsarrangementet "Fra vision til virkelighed. Værktøjer og virkemidler" den 20. april.


Om Realdania By & Byg
Realdania By & Byg er et datterselskab af foreningen Realdania. Vi fører Realdanias mission og strategier om livskvalitet i det byggede miljø ud i livet gennem ejerskab af bygninger og arealer til byudvikling. Realdania By & Byg har siden 2003 restaureret mere end 50 historiske huse i Danmark - og enkelte i Grønland, udviklet 15 projekter med eksperimenterende byggeri og 4 store projekter inden for by- og arealudvikling.

Om Nærheden
Byudviklingsprojektet Nærheden er et samarbejde mellem Høje-Taastrup Kommune og Realdania By & Byg. Partnerskabet blev indgået i 2013. De første år gik med at lave en gennemtænkt udviklingsplan for området, og i 2016 blev de første byggefelter gjort klar til salg.

Nærheden er ikke nogen almindelig forstad, men en ny forstadstype, der kombinerer byens tæthed og byliv med forstadens grønne kvaliteter og mulighed for at have sit eget private udeareal. Mens haverne bliver relativt små, gives fællesarealer og fællesfaciliteter særlig opmærksomhed i Nærheden, så beboerne har de bedste muligheder for at bruge byen og dyrke fællesskaber.

I dag, har Høje-Taastrup Kommune og Realdania By & Bygs fælles selskab indgået aftaler med investorer om godt 3.100 boliger. Dermed er der tæt på udsolgt af byggeretter til boliger. De mange nye boliger bygges som en blanding af lejligheder og rækkehuse. Dertil kommer fx kvarterhuse for beboerne og forskellige bud på bofællesskaber, som udvikles af en række forskellige investorer, arkitekter og entreprenører i samarbejde med Nærheden. På sigt skal Nærheden rumme 7.000 nye beboere og et mindre omfang af kontorerhverv. 

Læs mere om Nærheden

Relaterede produkter

Kunst i byudvikling – hvorfor det?

Hvorfor inddrage kunst i byudvikling? Det sætter Realdania By & Byg fokus på ved dette online erhvervsarrangement. Her kan man få inspiration til, hvordan kunsten kan tænkes ind, når bymiljøer og byggerier skal udvikles – og ikke mindst hvilken værdi det kan give.

Læs mere

Byudvikling - fra vision til virkelighed. Værktøjer og virkemidler

Hvordan tilrettelægges en proces, så en vision kan blive til virkelighed? På baggrund af Realdania By & Bygs læringer og erfaringer fra egne fire byudviklingsprojekter samt selskabets to publikationer om hhv. udviklingsplaner og kvalitetsledelse debatterer vi, hvordan de to begreber kan bruges i arbejdet med at realisere visionen for et byudviklingsprojekt

Læs mere