Log ind

Log ind info

Sunde Boliger Renovering - ny viden om indeklima i ældre huse

torsdag den 17. september kl. 13:00 - 16:00
Underværket (i mellemsalen), Stemansgade 9c, 8900 Randers C // Parkering i nærliggende P-Hus eller i Thorsgade/Nordregrave
NB: Arrangementet kræver tilmelding

-> INTRO-TILBUD: Tegn et erhvervsmedlemskab og få to gratis pladser til arrangementet.

Mere end en halv million af landets huse er opført før 1980. Mange af dem trænger nu til at blive renoveret, da flere stilperioder bærer på hver deres byggetekniske og indretningsmæssige udfordringer. Et sundt indeklima bør dog også indtænkes i renoveringen. Vores bolig - som vi opholder os i 70 % af døgnet - spiller en væsentlig rolle for vores sundhed og livskvalitet.

De færreste husejere ved dog, at boligen er en vigtig nøgle til øget sundhed. Sundhed står ellers højt på mange danskeres dagsorden: sund kost, motion, legetøj uden farlige stoffer og cremer uden kemi.

Et nyt 1-1 eksperiment skal vise vejen til et sundere indeklima. Tre ældre huse i Randers fra hhv. 1930’erne, 1950’erne og 1960’erne danner sammen med tre testfamilier rammen for projektet, som nu er midtvejs i forløbet. Testfamilierne er flyttet ind i husene, de første indeklimamålinger er gennemført, og en plan for renoveringstiltag er lagt med skarpt fokus på at fremme indeklimaet i de tre boliger.

Kom med ind i projektets maskinrum og forsøgsdesign, og hør om:

  • Hvilke indeklimaudfordringer skal man generelt være opmærksom på?
  • Hvordan kan indeklimaet forbedres? Hvilke løsninger findes, og hvad koster de?
  • De tre huses specifikke indeklimaproblemer: Hvilke indeklimaudfordringer i husene er de væsentligste? Hvilke konkrete løsningsvalg i husene har vi truffet? Og hvordan får vi tænkt i helhedsløsninger, som ud over sundheden også så vidt muligt tilgodeser æstetik, lavere energiforbrug og funktionalitet?

Arrangementet henvender sig til rådgivere, håndværkere, leverandører af inventar til boligen – og andre, som gerne vil blive klogere på, hvordan man kan hjælpe boligejerne med at få et sundere hjem – for eksempel i forbindelse med renovering af boligen.


Program

Kl. 13.00-13.30 Introduktion til Realdania og Realdania By & Bygs arbejde med sundt indeklima – herunder 1-1 eksperimentet ”Sunde Boliger Renovering”
Jørgen Søndermark, arkitekt og projektleder i Realdania By & Byg, giver en overordnet introduktion til selskabernes arbejde med sundt indeklima – bl.a. projektet Sunde Boliger i Holstebro. Hvilke erfaringer har vi taget med fra tidligere projekter? Og hvad er et sundt indeklima?

Hør desuden om baggrund, mål, økonomi og proces for det aktuelle projekt ”Sunde Boliger Renovering”. 

Kl. 13.30-14.00 Et 1-1 eksperiment: forsøgsdesignet og de valgte indeklimaløsninger
Steffen E. Maagaard, koncernkompetencechef for Energidesign & Indeklima fra den rådgivende ingeniørvirksomhed Moe, fortæller om projektets forsøgsdesign: Hør om indeklimamålingerne i husene før, under og efter indeklimarenoveringen, om familiernes rolle og de valgte indeklima-forbedringer i de tre huse. Forbedringerne er valgt ud fra en samlet bruttoliste over indeklimaproblemer samt en tilhørende bruttoliste over mulige løsninger. Hvilke prioriteringer og dilemmaer har der været ifm. valget af løsninger?

Kl. 14.00-14.20 Hvordan tilpasses indeklimaløsningerne til husenes anatomi? 
Thomas Friis, arkitekt og partner i E+N Arkitektur, giver en kulturhistorisk og byggeteknisk introduktion til de tre villaer i projektet: bungalowen, murmestervillaen og parcelhuset fra 1960’erne. Hvor har husene typisk deres akilleshæl? Og hvordan kan man skabe en helhedsorienteret renovering, som både imødekommer indeklimaudfordringerne og bevarer eller forbedre boligens funktionelle og æstetiske kvalitet? 

Kl. 14.20-16.00 Besøg de tre testhuse – udfordringer og løsninger
Besøg de tre testhuse i Randers midtvejs i projektet og hør om husenes udfordringer og de valgte løsninger: Bungalowen fra 1937 (Fuglebakken 45), murmestervillaen fra 1953 (Rougsøvej 10) og parcelhuset fra 1962 (Fåborgvej 12). Undervejs 

Kørsel mellem de tre huse foregår i egen bil. Samkørsel kan arrangeres.


Om Sunde Boliger Renovering
Tre ældre huse - en bungalow fra 1937, en murmestervilla fra 1953 og et parcelhus fra 1962 - og tre testfamilier danner ramme om indeklimaprojektet ”Sunde Boliger Renovering, som er igangsat af Realdania By & Byg. Indsatsen skal gøre danskerne klogere på, hvordan det gode indeklima fremmes, når boligen renoveres, og den er en del af Realdanias arbejde for at fremme sundt, effektivt og bæredygtigt byggeri.

Projektet er en videreførelse af bl.a. det eksperimenterende byggerier ”MiniCO2 Husene” i Nyborg samt ”Sunde Boliger” i Holstebro. MiniCO2 projektet kredsede om CO2 spørgsmålet, men en sideeffekt af projektet var, at flere af de valgte løsninger også gav gunstige resultater for bygningernes indeklima ved hjælp af enkle og lavteknologiske byggemåder, som afviger fra den herskende byggeforms meget tætte boliger.

Projektet bygger desuden videre på erfaringerne fra projektet ”Sunde Boliger” i Holstebro. Her blev nyeste forskning indenfor indeklima afprøvet i praksis i nybyggeriet. 

Læs mere om projektet "Sunde Boliger Renovering"

COVID-19
Vi følger sundhedsmyndighedernes anvisninger. Mød ikke op til arrangementer, hvis du er smittet eller oplever feber, hoste, vejrtrækningsbesvær, muskelsmerter, hovedpine eller ondt i halsen. Hvis en person i dit hjem har COVID-19, beder vi dig også om at blive hjemme.