Log ind

Indtast brugernavn og kodeord

Kvalitetsledelse i byudvikling (Fredericia)

mandag den 2. marts kl. 14:00 - 17:00
Porthouse (kantinen), Vendersgade 74, 7000 Fredericia
NB: Arrangementet kræver tilmelding

-> INTRO-TILBUD: Tegn et erhvervsmedlemskab og få to gratis pladser til arrangementet.

Hvordan arbejder man med at skabe kvalitet i byudvikling? Og hvordan tilrettelægger man en proces så man sikrer, at både visioner og den ønskede kvalitet realiseres i de færdige byggerier og i deres omgivelser?

I partnerskab med fire kommuner gennemfører Realdania By & Byg fire byudviklingsprojekter: Køge Kyst, Nærheden ved Hedehusene, Kanalbyen i Fredericia og Naturbydelen Ringkøbing K. Herigennem har vi opnået erfaringer med kvalitetsledelse i byudvikling og investorprojekter.

I foråret 2020 udgiver Realdania By & Byg en ny publikation om kvalitetsledelse, hvor erfaringerne samles. Som optakt til publikationen inviterer vi til et erhvervsarrangemnetet med oplæg, debat og rundvisning i Kanalbyen, hvor byudvikleren, kommunen og en investor/bygherre deler deres praktiske erfaringer med kvalitetsledelse i byudvikling ud fra hver deres perspektiv. Hør også om de konkrete værktøjer, de benytter i kvalitetsprocesserne.

Arrangementet retter sig særligt mod kommuner, bygherrer/developere og rådgivere, men alle interesserede er velkomne.

Vær med, når vi sætter fokus på kvalitet i byudvikling:

  • Hvad er kvalitet i byudvikling? 
  • Hvordan arbejder man med kvalitet i byudvikling? 
  • Hvordan tilrettelægger og gennemfører man efterfølgende en innovativ og motiverende proces med investorer og samarbejdspartnere oplever arbejdet med kvalitet som et positivt bidrag til byudviklingen?
  • Hvilken værdi giver kvalitet i byudvikling for investorer?

Program 

Kl. 14.00-14.20 Velkomst og introduktion til Realdania By & Byg
Claus Ravn, chefkonsulent i Realdania By & Byg, byder velkommen. giver en kort introduktion til arbejdet med kvalitetsledelse i de fire byudviklingsselskaber samt den kommende publikation, som er en af Realdania By & Bygs udgivelser om processer og ledelse inden for byudvikling.

Kl. 14.20-14.50 Kanalbyens kvalitetsmål og erfaringer med at realisere disse
Tim Halvorsen, projektdirektør i Kanalbyen, fortæller om Kanalbyens kvalitetsprogram, kvalitetsmålene, og hvordan disse følges op i praksis. Det gælder både i den helt indledende dialog med investorer, når skitseprojektet udformes, og når byggeriet er i gang og skal følges til dørs. Der vil være fokus på hvordan samarbejdet med investor, entreprenører, arkitekter, kommune og andre interessenter udspiller sig, og hvordan kvaliteten styres igennem de mange forskellige interesser.

Kl. 14.50-15.20 Hvordan kan kommunen som myndighed påvirke kvaliteten i byggerierne?
René Olesen, koncernchef for Teknik og Miljø i Fredericia Kommune, fortæller, hvordan Fredericia Kommune som myndighed har bidraget i hele processen for kvalitetsstyring lige fra udviklingsplan, skitseprojekt og myndighedsbehandling til færdiggørelse af investors projekt.

Kl. 15.20-15.30 Kort pause

Kl. 15.30-16.00 Giver kvalitetsledelse værdi for investorer? 
Palle Priska, afdelingschef i entreprenørvirksomheden A. Enggaard A/S, fortæller, hvordan A. Enggaard som investor i Kanalbyen har oplevet arbejdet med kvalitetsledelse i processerne – både i den indledende dialog, i udviklingen af skitseprojektet som en del af købsaftalen og i det videre samarbejde om myndighedsprojekt og projektering. Hvilken værdi har det givet for A. Enggaard som investor?

16.00-17.00 Rundvisning i Kanalbyen
Tim Halvorsen viser rundt i Kanalbyen og fortæller om gennemførte og igangværende byggerier i Kanalbyen.


Om Kanalbyen
Kanalbyen i Fredericia er et ambitiøst byudviklingsprojekt ved havnen i Fredericia - midt i Trekantområdet og i hjertet af Danmark. Fuldt udbygget, skal Kanalbyen rumme op mod 2800 arbejdspladser og 1200 boliger, nye kanaler, kultur, detailhandel og meget mere. Byudviklingen drives af selskabet Kanalbyen i Fredericia P/S, som er et partnerskab mellem Fredericia Kommune og Realdania By & Byg.

Læs mere om Kanalbyen

Om publikationen "Kvalitetsledelse i byudvikling - erfaringer fra fire byudviklingsprojekter" 
Realdania By & Byg har gennem de fire byudviklingsprojekter, som selskabet gennemfører i partnerskab med fire kommuner, opnået erfaringer med kvalitetsledelse i byudvikling og investorprojekter. Nu samles læringerne i en ny publikation, som udgives i foråret 2020.  

Publikationen er en del af Realdania By & Bygs faglige publikationer om processer og ledelse inden for byudvikling. Se en oversigt publikationer om byudvikling.

Bliv medlem af

Realdania By & Byg Klubben

- Træd ind i arkitekturhistorien

Læs mere her