Log ind

Log ind info

Spring navigation over
()

Marcussens Gård under restaurering

onsdag den 24. januar kl. 14:00 - 16:00
Storegade 24, 6200 Aabenraa
NB: Arrangementet kræver tilmelding

Vi åbner porten til det historiske industrianlæg midt i Aabenraa, hvor Realdania By & Byg er i fuld gang med at restaurere det 300 år gamle forhus, og hvor der i baghusene er blevet bygget og restaureret orgler siden 1830.

På Storegade 24 i Aabenraa bliver der hamret og banket, savet, støvet og pudset, og på begge etager af det rødgule forhus står arbejdslamper og kaster lys over velbevarede og fine detaljer såsom ølandsfliser, stukkatur, brystningspaneler, kaminer, ældre kakler og bemalede lofter.

Her er håndværkere nemlig i fuld gang med at istandsætte det fredede hus fra 1723 med portåbning og en muret to-løbs-trappe med smedejernsrækværk.

Vi besøger ejendommen midt i arbejdet med at tilbageføre og genskabe forhusets fine arkitektoniske kvaliteter. Stueetagen bliver indrettet med køkken og frokoststue for orgelfabrikkens ansatte, mens førstesalen indrettes til beboelse. Rummenes farver vælges med udgangspunkt i en farvearkæologisk undersøgelse, som konservatorer fra Nationalmuseet har udarbejdet.

En del af et historisk industrianlæg
Realdania By & Bygs restaurering skal sikre huset for eftertiden, for det er en del af det samlede og fredede industrianlæg, Marcussens Gård, hvis charmerende blanding af velbevarede bygninger rummer en enestående fortælling om de danske købstæders udvikling i 1800-tallet og en lige så enestående fortælling om en produktionsvirksomhed, som har haft til huse i de samme bygninger i næsten 200 år.

Siden 1830 har Marcussens Gård dannet ramme om Danmarks ældste orgelbyggeri, ”Marcussen & Søn”, som stadig er i aktiv drift.

Program
Velkomst og introduktion til Marcussens Gård, orgelbyggeriet og den igangværende restaurering. Herefter deler vi deltagerne i to grupper:

  • Den ene gruppe går med arkitekt og projektleder i Realdania By & Byg Lise Christensen ind i forhuset og ser og hører om restaureringen.
  • Den anden gruppe går med direktør i Marcussen & Søn Claudia Zachariassen, som demonstrerer hvordan man bygger og restaurerer orgler i sidebygningerne.

De to grupper bytter.
Herefter fælles afrunding.Tilgængelighed
Marcussens Gård består af bygninger i flere etager omkring et pigstensbelagt gårdrum. Arrangementet er derfor ikke egnet for dårligt gående.

Mødested
Vi mødes foran porten i Storegade 24.

Arrangementer til dig