Log ind

Indtast brugernavn og kodeord

Kom til Åbent Hus i Priors Hus, Ærøskøbing

fredag den 23. marts kl. 13:30 - 16:30
Søndergade 32, 5970 Ærøskøbing
NB: Arrangementet kræver tilmelding

Priors Hus i Ærøskøbing er et lille byhus fra 1690 opført efter den nordtyske tradition med diele, pisel og dorns, som man gjorde på Ærø på den tid. 

Borgerhuset i bindingsværk indgår i Ærøskøbings maleriske kulturmiljø og står som et vidnesbyrd om tiden, hvor det danske rige talte to hertugdømmer; et vidne om Ærøs stærke slægtsbånd med Sønderjylland.

Priors Hus er samtidig et levende udtryk for ønsket om at bevare arven fra fortiden. Da arkitekten Alexis Prior (1877-1955) købte huset i 1917 satte han nemlig alle kræfter ind på at redde så meget af det gamle hus som muligt. Dermed indvarslede Prior en ny praksis for restaurering i Danmark; en praksis som Realdania By & Byg nu vil videreføre ved at sikre huset en bæredygtig fremtid.

Kom til Åbent Hus
Realdania By & Byg købte Priors Hus  i 2016 og har siden været i gang med at restaurere ejendommen. Vi markerer afslutningen på restaureringen ved et Åbent Hus arrangement, hvor ejendommen for første gang åbnes for offentligheden. Huset bliver efterfølgende lejet ud, og det er derfor en unik mulighed for at se det.

Program
Kl. 13.30: Vi åbner dørene til åbent hus
                
Kl. 16.30: Åbent hus arrangementet lukker              

Arrangementet er gratis og kræver ingen tilmelding. 


Smuk sejltur fra Svendborg til Ærøskøbing
Priors Hus ligger i gåafstand fra havnen i Ærøskøbing, så det er ikke nødvendigt at tage bilen med til Ærø. Det koster kun 82 kr. pr. person for en returbillet med færgen. Man kan ikke reservere personbillet til færgen, så kom derfor i god tid, så du er sikker på at komme med. Her kan du finde P-plads til din bil i Svendborg.

Med bil til Ærø?
Vælger du at tage bilen med til Ærø, anbefaler vi dig at reservere plads på færgen i god tid. Du kan se sejltider m.v. her: https://aeroe-ferry.dk//Sejlplaner/

I Ærøskøbing kan du finde p-plads bl.a. i gaden Pilebækken, som ligger tættest på Søndergade. Se kort over P-Pladser i Ærøskøbing.

Oplev Ærøskøbing og Ærø!
Brug anledningen til at lave en tur ud af det og besøg Ærøskøbing, som er en af Danmarks smukkeste og bedst bevarede 1700-tals by. Mange af byens huse er total­fredede, og byen er som helhed underkastet en bevaringsplan. I 2002 blev Ærøskøbing tildelt den for­nemme Europa Nostra pris for be­va­ring af euro­pæisk kulturarv. I begrundelsen rede­gøres for byens struktur og det, der gør husene karakte­ristiske: gade­for­løbene og husenes konstruktion og detaljering be­skrives, og der fortælles om de beva­rings­bestræbelser, der gennem man­ge år har ført til, at byen i dag fremtræder så hel og uspoleret.

Læs mere om hvad du kan opleve i Ærøskøbing og på Ærø her: https://ærø.dk.

Bliv medlem af

Realdania By & Byg Klubben

- Træd ind i arkitekturhistorien

Læs mere her